Ze života školy

Doba bronzová a středověk na Klenově

Krátký tematický výšlap se šesťáky a sedmáky z Dušné na Klenov proběhl ve středu 11. května. Zatímco šesťáci byli mentálně a prakticky směrováni do pravěké doby bronzové, sedmáci se věnovali historii středověké. Prozkoumávali krajinu a okolní terén, hledali opevnění a valy staré několik tisíc let a také stopy po středověkých rukou v ruinách klenovské tvrze. Přímo na místě pak viděli archeologické nálezy nalezené v této lokalitě a rozpoznávali nejen jejich účel, ale často i původní předmět (v mnohých případech se jednalo jen o zlomky a torza). Za obětavost a skvělé vyprávění pak děkujeme Mgr. Samueli Španihelovi, Ph.D. z Muzea regionu Valašsko, který s velkou trpělivostí setkání na Klenově vedl.