Ze života školy

Den stromů v Panské zahradě

Páteční cestu na bazén si třeťáci a čtvrťáci zpestřili procházkou Panskou zahradou. Alcedo tady pořádalo Den stromů. Navštívili jsme několik zajímavých stanovišť, mnozí si vyzkoušeli plnit jednotlivé úkoly. Přestože mnohé z nich byly velmi jednoduché, nějaké zajímavosti jsme se určitě dozvěděli. Nejvíce atraktivní však pro naši skupinu bylo stanoviště vybavené důmyslně propletenými lany. Obrovské množství nabraného kyslíku se poté velmi kvalitně projevilo i při následné další lekci plaveckého výcviku v městských lázních.Dne stromů se zúčastnili i žáci páté třídy.