Ze života školy

Den sportu na Vsetíně

V okolí ZŠ Trávníky se sportovalo, a naše škola byla zastoupena v řadách účastníků. Dopoledne zde byli žáci druhého stupně a odpoledne tančili, hráli házenou, slaňovali, hráli golf, ... i děti z družiny.