Ze života školy

Dějepisné akce 9. třídy

Deváťáci se v posledních třech měsících intenzívně zabývali problematikou 2. světové války. Vědomosti získané v hodinách různými způsoby doplňovali. V lednu se zúčastnili pietního aktu k připomínce obětí holokaustu na Vsetíně v místě, kde před 2. světovou válkou stávala židovská synagoga. Na konci února se vypravili na exkurzi do Osvětimi, aby na vlastní oči viděli místa, kde bylo systematicky vyvražděno více než milion lidí. A téma protektorátu a domácího odboje si zopakovali při lektorském programu v Muzeu regionu Valašsko. Mohli si připomenout význam osobnosti Josefa Sousedíka, zopakovat rozhodující události z dějin protektorátu nebo obtěžkat samopal či pistoli pocházející z 2. světové války. Věřím, že zážitky, které na výše zmíněných místech posbírali, se promítnou do přemýšlení našich deváťáků. Jan Novotný, vyučující dějepisu