Ze života školy

Čtecí dílny 5.třída

Žáci si najdou pohodlné místo a čtou. Vybranou knihu si navzájem představili a řekli co je zaujalo, či pokud jim někdo doporučil..s knížkami budeme i nadále pracovat, např. budeme lovit myšlenky, tvořit pětilístky atd.