Ze života školy

Ceremoniál k uvítání prvňáčků

Začátek nového školního roku je spjat s uvítacím ceremoniálem na zahradě školy.