Ze života školy

Ceremoniál

Ke svátku Osvobození a zamýšlení se nad poměry ve světe proběhl ceremoniál pro celou školu, ke které žáci družiny III a školního klubu upekli sušenky.