Ze života školy

Bádáme u Bečvy

Lektorský program na vsetínském zámku navštívili žáci 5. třídy.