Ze života školy

Angličtina v S679

V malotřídce zřízené dle §16 odst.9 na druhém stupni trénují žáci 6., 7. a 9. třídy angličtinu s velkým nasazením a zájmem. Celá třída se aktivně zapojuje do rozmanitých činností rozvíjejících základní znalosti cizího jazyka.