Ze života školy

Angličtina v 5. třídě

V posledních hodinách jsme během výuky anglického jazyka v 5. třídě využili prvky inovativního vzdělávání. Žáci si zkusili práci ve skupinách, v týmu, soutěže s prvky dramatu, deskovou hru, rozvíjeli jsme fantazii při kreativním psaní, využili tablety... Bylo více příležitostí komunikovat, konverzovat. Mnohé zajímavé aktivity nás ještě čekají!