Ze života školy

Aktuální dění ve 2. třídě

1) Zvládli jsme předplavecký výcvik. 2) Účastnili jsme se projektu o adventních a vánočních zvycích na zámku 3) Navštívili jsme v Lidečku výstavu betlému, kde jsme si vyzkoušeli řezbařinu a malbu na sklo.