Ze života školy

Adaptační kurz - 4. třída

Adaptační kurz proběhl v Envicentru Vysoké Pole.