Prožitková výtvarka

Obsah kroužku: 

V prožitkové výtvarce je proces tvorby důležitější než výsledek práce. Kromě rozvoje jemné motoriky, kreativity, fantazie a schopnosti samostatného přemýšlení nad tématem budou děti vedeny k pozorování světa kolem nás a k následné výtvarné intepretaci vlastních zkušeností. Těšit se mohou na výtvarné techniky klasické(kresba, malba , modelování, grafika), i akční tvorbu (land art, instalace, happening...).

Kdy: pondělí 14:00 - 15:30 h
Věková skupina: 1. - 5. třída
Počet žáků: 7 - 12
Cena: 800,- Kč/ pololetí
Vedoucí: Hana Šerá