Výtvarka + plus

Obsah kroužku: 

Výtvarné aktivity pro tvořivé žáky 5. a 7. třídy, kteří si rádi vyzkouší techniky malby, grafiky, tvorbu objektů a práci s méně obvyklými materiály - epoxidovou pryskyřicí, textilem, ovčí vlnou, dřevem atd.

Kdy: každý druhý čtvrtek 14:00 - 15:30 h 
Doba trvání: 90 min 1 x za 2 týdny 
Počet účastníků: 8 - 13
Cena: hrazeno z projektu IKAP, pro žáky zdarma
Vedoucí: Hana Šerá


Přihlašování do kroužku bylo ukončeno.