Sdělení školy

Informace k provozu školy od 3. 5. 2021

  • Ve Zlínském kraji se zatím nebudou žáci 2. stupně rotačně vracet do školy (o případném návratu v týdnu od 10. 5. 2021 bude vláda znovu jednat).
  • Antigenní testování žáků 1. st. a žáků tříd zřízených dle § 16 bude nově probíhat pouze 1x týdně, a to v pondělí. Pokud žák nebude přítomen, bude testován v den příchodu do školy.
  • Školám nebyla uložena povinnost vydávat potvrzení o negativním výsledku testu za účelem doložení této skutečnosti ve službách či ve sportovní oblasti. Skutečnost, že byl žák ve škole negativně testován (nejdéle před 72 hodinami), bude pro tyto účely dokládána čestným prohlášením zákonného zástupce.