Sdělení školy

Informace k provozu škol od 30. 11. 2020


Od pondělí 30. 11. 2020 nastanou v provozu ZŠ tyto změny:

  • Bude obnovena povinná prezenční výuka již pro všechny ročníky 1. stupně ZŠ (nově tedy také pro žáky 3., 4. a 5. třídy). 
  • Bude obnovena povinná prezenční výuka pro žáky 9. ročníku.
  • Bude zavedena rotační výuka pro žáky 6., 7. a 8. ročníku, kdy se celé třídy budou střídat po týdnech při povinné prezenční a povinné distanční výuce.

Informace MŠMT k provozu základních škol a školských zařízení od 30. 11. 2020 jsou k dispozici v dokumentu zde

Podrobnější informace o organizaci prezenčního vzdělávání žáků 3., 4., 5. a 9. třídy a rotačního vzdělávání 6., 7. a 8. třídy poskytneme zákonným zástupcům prostřednictvím e-mailu do 27. 11. 2020.