Logopedie

Obsah kroužku: 

Jedná se o individuální nápravu vadné výslovnosti (hlásek), která je podkladem pro pravidelné domácí procvičování. 

Věková skupina: zejména žáci 1. stupně
Doba trvání: 20 minut/ 1 žák
Vedoucí: Silvie Kubišová