Logopedie

Obsah kroužku: 

Jedná se o individuální nápravu vadné výslovnosti (hlásek), která je podkladem pro pravidelné domácí procvičování. Pokud  z důvodu naplněné kapacity již není možnost se přihlásit, kontaktujte školního speciálního pedagoga. Každý žák může být přihlášen jen na 1 čas.

S případnými dotazy kontaktujte Bc. Veroniku Klimešovou (klimesova@zsintegra.cz). 

Kdy: pátek 12:20 - 16:00
Věková skupina: zejména žáci 1. stupně
Doba trvání: 20 minut/ 1 žák
Počet účastníků: max. 11
Cena: 1170 Kč/ pololetí
Vedoucí: Marie Ryzová