Logopedie

Obsah kroužku: 

Jedná se o individuální nápravu vadné výslovnosti (hlásek), která je podkladem pro pravidelné domácí procvičování. Pokud z důvodu naplněné kapacity již není možnost se přihlásit, kontaktujte školního speciálního pedagoga. Každý žák může být přihlášen jen na 1 čas.

Věková skupina: zejména žáci 1. stupně
Počet žáků: maximálně 9 žáků
Cena: 540,- Kč/ pololetí
Vedoucí: Ludmila Spitzerová