Karate

Systém karate buduje všestranný pohybový základ. Koncepce tréninků je motivační a zároveň učí děti disciplíně. Pravidelná pohybová aktivita napomáhá zdravému rozvoji a vztahu k pohybu. Podobně jako v gymnastice je metodika zaměřená na funkční posilování a protahování celého těla. Zájemci se mohou v principu účastnit soutěží na okresní, krajské i republikové úrovni (směr olympijské karate). Soutěžní disciplíny jsou přizpůsobeny věku dětí. Podstatou karate je však reálná sebeobrana.

Věková skupina: 4. - 9. třída
Doba trvání: 90 minut
Vedoucí: Miroslav Coufal (certifikovaný sportovní trenér)