Karate

Obsah kroužku: 

Koncepce tréninků je motivační a zároveň učí děti disciplíně. Pravidelná pohybová aktivita napomáhá zdravému rozvoji a vztahu k pohybu. Systém karate buduje všestranný pohybový základ. Podobně jako v gymnastice je metodika zaměřená na funkční posilování a protahování celého těla. Zájemci se mohou v principu účastnit soutěží na okresní, krajské i republikové úrovni (směr olympijské karate). Soutěžní disciplíny jsou přizpůsobeny věku dětí. Podstatou karate je však reálná sebeobrana. 

Kdy: středa 14:30 - 16:00 h
Věková skupina: 3. - 9. třída
Počet účastníků: min. 8 
Cena: 875,- Kč/ pololetí + 100 Kč zapsání do registrace Karatistů
Vedoucí: Miroslav Coufal certifikovaný sportovní trenér


Přihlašování do kroužku bylo ukončeno.