Sdělení školy

Informace k provozu škol do 10. ledna 2021

Usnesením vlády ze dne 23 .12. 2020 bylo vydáno krizové opatření, kterým se opět omezuje osobní přítomnost žáků ve škole. Od 4. 1. 2021 tedy do školy k prezenční výuce nastoupí pouze žáci 1. a 2. třídy a žáci tříd zřízených podle § 16. Pro žáky ostatních tříd je povinné vzdělávání distančním způsobem. 

Informace MŠMT k provozu základních škol a školských zařízení od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021 jsou k dispozici v dokumentu zde