Hravá angličtina

Hravá angličtina chce dát dětem prostor zažít cizí jazyk jako něco přirozeného a příjemného, a tak si k němu vybudovat pozitivní vztah. U žáků 1. a 2. třídy jde především o položení základů, čtvrťáci a páťáci mohou rozvíjet již získané znalosti.


Věková skupina: 1., 2., 4., 5. třída
Vedoucí: Marcela Kračmarová