Hravá angličtina

Obsah kroužku: 

Procvičování učiva formou hry a konverzace.

Kdy: pondělí 14:00 - 14:45 h
Doba konání: 45 minut
Věková skupina: 3. - 4. třída
Počet účastníků: 5 - 10
Cena: 1050 Kč/ pololetí
Vedoucí: Marcela Kračmarová


Přihlašování do kroužku bylo ukončeno.