8. - 9. třída

Kroužek bude probíhat ve středu 14:30 - 16:00 h.


Přihlašování do kroužku bylo ukončeno.