4. - 5. třída

Obsah kroužku: 

Zapojení do kroužku již předpokládá základní znalost anglického jazyka, kterou budeme hravou formou dále upevňovat, rozvíjet a rozšiřovat slovní zásobu, a to zejména prostřednictvím her, konverzace. Tento kroužek není určen pro začátečníky.

Kdy: úterý 14:15 - 15:00 h
Počet žáků: 6 - 8
Cena: cena dle počtu přihlášených (platba za pololetí)


Přihlašování do kroužku bylo ukončeno.