• top1
  • top2
  • top3
  • top4

Školní jídelna - základní informace

Školní jídelna je školským zařízením ve smyslu zákona 561/2004 Sb. v platném znění.

Školní stravování se řídí novelou č. 463/2011, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školní stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb. zařazuje kategorie strávníků dle věku:

Kategorie Věk Cena za 1 oběd Výše zálohy
1. 7 – 10 let 24,- Kč 24,- Kč x 22 dnů   528,- Kč
2. 11 – 14 let 27,- Kč 27,- Kč x 22 dnů   594,- Kč
3. 15 a více let 30,- Kč 30,- Kč x 22 dnů   660,- Kč

 
 
 
 
 
 
Přihlašování obědů

Každý strávník musí nejdříve vyplnit přihlášku ke stravování, kterou obdrží při první informativní schůzce (u žáků 1. třídy) nebo v kanceláři školy. Přihláška platí po dobu celé školní docházky žáka. Na přihlášce je nutné vyplnit základní osobní údaje, číslo účtu a také dny v týdnu, ve kterých bude strávník chodit pravidelně na oběd.

Odhlašování obědů

V průběhu školního roku probíhá odhlašování obědů vždy den předem do 12.00 hodin takto:

rodiče odhlašují své děti telefonicky, SMS, e-mailem u sekretářky školy (tel.č. 571411957, mobil 734360652, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Žáci I. stupně se odhlašují osobně u sekretářky školy nebo na formuláři u vchodu do kanceláře sekretářky školy

Žáci II. stupně se odhlašují osobně u sekretářky školy, nebo na formuláři, který je umístěn u vchodu do budovy II. stupně (do 11.00 hod.) nebo u na formuláři u vchodu do kanceláře sekretářky školy

Zaměstnanci školy se odhlašují osobně u sekretářky, telefonicky, e-mailem nebo na formuláři, viz. výše

Hromadné odhlášky celé třídy (školní výlet, pobyt v přírodě apod.) provádí třídní učitel vždy 3 dny předem viz výše uvedený způsob a je za odhlášení stravy žáků zodpovědný.

Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován. V případě nemoci má žák nárok na oběd pouze 1. den nemoci. Další dny je povinen si odhlásit. Pokud není oběd odhlášen, je strávníkovi účtována plná cena oběda (viz kategorie) a cena 30,-Kč

Výdej obědů

Výdej obědů do jídlonosičů pro nemocné žáky: 11.00 hod – 11.30 hod.

Oběd je určen k okamžité spotřebě a je vydán do nádob určených k přepravě jídla (nelze skleněné nádoby, sáčky, plastové nádoby od potravin apod.).

Výdej obědů pro žáky a zaměstnance školy: 11.30 hod - 13.30 hod.

Obědy se vydávají po předložení magnetické karty (v případě ztráty je nutné zakoupit novou kartu za 45,- Kč).

Platba obědů

Placení se provádí prostřednictvím svolení k inkasu, roční platbou stravy předem (převodem na účet), ve výjimečných případech hotově u sekretářky školy. Všechny platby musí být provedeny nejpozději do 20. následujícího měsíce. V případě, že se tak nestane, žák nemá nárok na stravu do doby prokázání zaplacení. Platby eviduje sekretářka školy.

První zálohová platba na školní rok bude provedena prostřednictvím inkasa, vždy k 15.8. daného roku, druhá zálohová platba k 15.9. daného roku. Další platby (dle skutečně odebraných obědů) v průběhu školního roku budou provedeny vždy k 15. daného měsíce. Poslední platba bude provedena v měsíci květnu (odebrané obědy za měsíc duben). Odebrané obědy za květen a červen budou vypořádány se zálohami za měsíc srpen a září.

Vedoucí školního stravování: Věra Abdulová, mobil: 737 269 960, tel.č. 571 411 957 

ZŠ Integra Vsetín
Na Rybníkách 1628
755 01 Vsetín

tel: 571 411 957, 734 360 652
fax: 571 411 957

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

číslo účtu: 154706794/0300

IČO: 69211612

nebo Map