• top1
 • top2
 • top3
 • top4

Kdo jsme?

Každý žák je pro nás důležitý. Každý žák je pro nás jedinečný. Pro každého žáka hledáme cesty.

 • Jsme malá škola s rodinnou atmosférou, třídní kolektivy mají maximálně 20 žáků.

 • Naše třídy jsou velmi rozmanité – jsou zde „namíchaní“ kluci a děvčata, kteří se liší v národnosti, výkonových možnostech, rodinném zázemí, zdravotním stavu a mnoha dalších věcech. Bráníme se „předsudkům“, že jsme škola pouze pro handicapované děti, stejně tak jako tomu, že vzděláváme jen děti „prominentní“. Snažíme se o to, aby v každé třídě byla zachována rozmanitost – věříme, že v naší škole je inkluzivní vzdělávání dlouhodobou praxí.

 • Pro individuální potřeby našich žáků někdy využíváme práce asistentů pedagoga či osobních asistentů, kteří mohou podpořit výuku tak, aby každé dítě dostalo, co potřebuje.

 • Pokud potřeby žáků přesahují rámec běžné výuky, je možné využít služeb školního poradenského pracoviště (metodik prevence, speciální pedagog, školní psycholog), které poskytuje služby individuálních a rodinných konzultací, reedukace některých poruch, práce se třídou, organizace preventivních programů, profesní poradenství a další.

 • Naším cílem je vytěžit z moderních i tradičnějších metod to nejlepší tak, aby to dětem pomohlo k maximálnímu rozvoji. Ve výběru výukových i výchovných metod se nechceme řídit pouze současnými trendy nebo pouze tradičními metodami, ale potřebami a možnostmi žáků.

 • Od roku 2010 vyučujeme čtení metodou Sfumato ® – splývavé čtení. V roce 2016 na naší škole probíhaly semináře výuky metody Sfumato pro pedagogické pracovníky Zlínského kraje.

 • Ve výuce matematiky používáme různé metody – mimo jiné užíváme prvky a principy výuky profesora Hejného.

 • Ve školním roce 2016 – 17 jsme začali vyučovat i psaní nevázaným písmem Comenia Script. Nikoli však plošně, ale pouze u žáků, kteří prošli speciálně pedagogickou diagnostikou, a prokázalo se, že jim tento typ písma bude prospěšný.

 • Napříč výukou všech ročníků používáme ve výuce metody Čtením a psaním ke kritickému myšlení.

 • Je nám blízká zážitková pedagogika – ať už jde o formu výukových projektů, exkurzí, přespávání ve škole nebo kurzů zaměřených na budování kolektivu.

 • Od roku 2009 na škole budujeme společný výchovný styl naší školy, který vychází z Etické výchovy a aplikujeme ho ve všech výukových předmětech i volnočasových aktivitách školy. Cílem je umožnit osobnostní rozvoj dětí včetně rozvoje sociálních dovedností a prosociálnosti (schopnosti „dělat druhým dobro“ i bez odměny).

 • Žáci 1. – 3. třídy mohou po vyučování navštěvovat školní družinu. Žáci od 4. třídy mohou využívat pestré nabídky školního klubu. Žáci mají možnost před vyučováním trávit čas v "ranní čajovně" ve společnosti našich vychovatelek.

 • Od první třídy nabízíme kroužky Hravá angličtina, Veselá věda, Kroužek sportovních her, Keramická dílna. Od druhé třídy se děti mohou zapojit do Florbalu a nepovinného předmětu Šachy.

 • Pokud je hezké počasí, využívají děti velké přestávky ke hrám na školní zahradě.

 • Děti mají možnost využívat Žákovskou knihovnu s atraktivními tituly.

 • Chceme budovat začlenění dětí v jednotlivých kolektivech, ale i v rámci celé školy. Proto probíhají projektové dny, ceremoniály a další volnočasové aktivity, kde může dojít k propojení „malošů“ se školními „mazáky“.

ZŠ Integra Vsetín
Na Rybníkách 1628
755 01 Vsetín

tel: 571 411 957, 734 360 652
fax: 571 411 957

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

číslo účtu: 154706794/0300

IČO: 69211612

nebo Map